Školení o BOZP + PO

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a PO, případně odbornou přípravu např. preventivní požární hlídky na pracovištích se zvýšeným či vysokým požárním nebezpečím. Dle právních předpisů, povahy rizika či jeho závažnosti musí být školení pravidelně opakováno.

V rámci oblasti odborných školení jsme vám schopni zajistit:

 • školení o požární ochraně pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance – ve formě osobního školení odborně způsobilou osobou v PO, nebo školením elektronickým (e-learning)
 • odborná příprava preventivní požární hlídky
 • odborná příprava preventistů požární ochrany
 • školení osob pověřených dozorem nad požární ochranou mimo pracovní dobu
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o BOZP – ve formě osobního školení odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, nebo školením elektronickým (e-learning)
 • školení práce ve výškách
 • školení zaměstnanců z poskytování první pomoci
 • školení řidičů referentů
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců pro práci ve výškách
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců pro práci na stavbách
 • školení obsluhy vysokozdvižných vozíků
 • školení zaměstnanců pro práci na el. zařízení - § 4, 6 - 10 (odborná způsobilost elektrikářů dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.)
 • školení jeřábníků
 • školení vazačů
 • školení z obsluhy plynových spotřebičů a plynových zařízení
 • školení z obsluhy tlakových nádob stabilních