Revize

Součástí služeb je zajištění provádění revizí a kontrol, které jsou vyžadovány právními předpisy a normami, níže uvádíme činnosti, které jsme pro vás schopni zajistit:

 • revize (případně dodání nových) hasicích přístrojů
 • revize (případně dodání nových) požárních hydrantů
 • kontroly požárních dveří
 • revize a kontroly EPS (elektrická požární signalizace), montáž kompletního požárně bezpečnostního zařízení EPS
 • kontrola nouzového osvětlení
 • revize elektrických spotřebičů
 • revize el. zařízení (instalace)
 • kontrola hromosvodů
 • revize a kontrola plynových spotřebičů
 • revize a kontrola plynového zařízení
 • revize a kontrola tlakových nádob stabilních
 • odborné prohlídky kotelen
 • kontrola spalinových cest (komínů)
 • kontrola skladových regálů
 • kontrola žebříků
 • kontrola vozíků
 • kontrola zdvihacích zařízení (jeřábů)
 • kontrola vazacích prostředků