Řešení pracovního úrazu

Nevíte si rady jak postupovat při vzniku pracovního úrazu...? Tady máte návod.

17. července 2016

Povinnost zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání upravuje §105 Zákona zákoník práce a Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, v platném znění.

Pracovní úraz je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

 • pracovní úrazy, u nichž nenastala pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny se evidují v KNIZE ÚRAZŮ. Zápis provádí nejblíže nadřízený pracovník zraněného.
 • o pracovních úrazech, u nichž nastala  pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny, musí být sepsán ZÁZNAM O ÚRAZU, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu.
 • záznam o úrazu je sepsán vždy v jednom originále a minimálně 4. kopiích:
  • originál obdrží pověřená osoba společnosti (může to být účetní, hr manager, personalista, jednatel...)
  • 1. kopii obdrží poškozený zaměstnanec
  • 2. kopii obdrží oblastní inspektorát práce
  • 3. kopii obdrží zdravotní pojišťovna zraněného
  • 4. kopii obdrží pojišťovna, kde je zaměstnavatel pojištěn na pracovní úrazy
  • oblastní inspektorát práce a zdravotní pojišťovna zraněného musejí být obeslány max. do 5. dne v následujícím měsíci poté, kdy se úraz stal
 • po ukončení pracovní neschopnosti (nemocenské) se bez zbytečného odkladu sepisuje se zaměstnancem ZÁZNAM O ÚRAZU - HLÁŠENÍ ZMĚN a postup sepsání a odeslání je naprosto stejný.